INSPIRATIONSKATALOG

Inspirationskatalog - fra skole til skole

Folkeskolereformen fra 2014 indebærer, at skoledagen skal være længere og mere varieret. En række skoler har inden reformen gjort erfaringer med at udvikle skoledagen og undervisningen. Nogle af disse erfaringer kan du læse om i dette hæfte.

Udgivelsesår: 2014
ISBN: (www) 978-87-7958-743-4
Opdragsgiver: EVA
Download