RAPPORT

Køn, karakterer og karriere: drenges og pigers præstationer i uddannelse

I hvilken grad er der forskel på, hvordan drenge og piger klarer sig i grundskolen og på ungdomsuddannelserne? Hvilke årsager kan der være til eventuelle forskellene mellem kønnenes præstationer, og hvilken betydning  har de for drenges og pigers videreuddannelse. Den danske undersøgelse tager bl.a. udgangspunkt i en registeranalyse af elevers eksamensresultater og højeste fuldførte uddannelsesniveau. Fire eksperter har kommenteret registeranalysens resultater set ud fra hver deres faglige synsvinkel.

Udgivelsesår: 2005
ISBN: 87-7958-220-6
Opdragsgiver: Nordisk Skolenetværk og EVA
Download