Rapport

Kommunale rammer, PPR og pædagogers arbejde i grundskolen under covid-19- pandemien

Denne rapport belyser erfaringer med nødpasning, nødundervisning og Psykologisk Pædagogisk Rådgivning (PPR) under covid-19-pandemien. Rapporten er gennemført på opdrag fra Børne- og Undervisningsministeriet (BUVM) med det formål at samle og lære af de erfaringer, som kommunale forvaltninger, PPR samt pædagoger og SFO-ledere har gjort sig under perioder med nedlukning og gradvis genåbning som følge af covid-19-pandemien i forår og forsommer 2020 og vinteren 2021.

Udgivelsesår: 2021
ISBN: ISBN (www) 978-87-7182-562-6
Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet
Hent udgivelse