RAPPORT

Kvalitetsarbejde - erfaringer fra 20 grundskoler

EVA har undersøgt, hvilke erfaringer tyve grundskoler har med at sikre, dokumentere og udvikle kvaliteten af undervisningen i forhold til de krav, der fremgår af folkeskoleloven. Temaer i rapporten er: skoleledelsens organisering af kvalitetsarbejdet, lærernes organisering i team, evaluering, undervisningsdifferentiering og skriftligheds-kultur.

Udgivelsesår:2007
ISBN:978-87-7958-367-2
Opdragsgiver:EVA
Download