RAPPORT

Lærere og pædagogers samarbejde om undervisningen

Projektleder

Jesper de Hemmer Egeberg

Seniorkonsulent
+45 3525 4651

Samarbejdet mellem lærere og pædagoger er udvidet på folkeskolerne. Med folkeskolereformens ikrafttræden kan pædagoger fx varetage fagopdelt undervisning i indskolingen, medvirke i fagopdelt undervisning på alle klassetrin, og de kan stå for den understøttende undervisning. EVA har undersøgt, hvordan samarbejdet fungerer, og hvordan det kan justeres og udvikles.

Udgivelsesår:2017
ISBN:978-87-7182-022-5
Opdragsgiver:EVA
Download
Bestil i trykt format hos Rosendahl-Schultz