RAPPORT

Lærere og pædagogers samarbejde om undervisningen

Samarbejdet mellem lærere og pædagoger er udvidet på folkeskolerne. Med folkeskolereformens ikrafttræden kan pædagoger fx varetage fagopdelt undervisning i indskolingen, medvirke i fagopdelt undervisning på alle klassetrin, og de kan stå for den understøttende undervisning. EVA har undersøgt, hvordan samarbejdet fungerer, og hvordan det kan justeres og udvikles.

Udgivelsesår: 2017
ISBN: 978-87-7182-022-5
Opdragsgiver: EVA
Download
Bestil i trykt format hos Stibo Complete