Projekt

Lærere og vejlederes samarbejde om overgang til ungdomsuddannelse

Kontakt

Kristine Hecksher

Chefkonsulent
+45 20 37 57 52

I denne undersøgelse retter vi blikket mod arbejdet med overgangen set fra de professionelles perspektiv.  Vi ser på, hvordan skoler og kommuner arbejder med de nye rammer for vejledning, hvor skoleledere, lærere og vejledere fra den kommunale ungeindsats bl.a. skal samarbejde om vejledningsaktiviteterne i 8. og 9. klasse.