RAPPORT

Læringsmiljøer i folkeskolen

Evalueringen belyser, hvordan skoler planlægger, etablerer og udvikler læringsmiljøer, som fremmer elevernes udbytte af undervisningen. Evalueringen fokuserer på især fire forhold: skolens læringssyn, de fysiske rammer, undervisningens tilrettelæggelse og evalueringskultur på skolen.

Udgivelsesår: 2006
ISBN: 87-7958-298-2
Opdragsgiver: EVA
Download