HÆFTE

Læsning i folkeskolen - styrk indsatsen for at fremme elevernes læsefærdigheder

Få inspiration til, hvordan I som kommuner, skoleledere og lærere kan gribe det fortsatte arbejde med at udvikle læseundervisningen an.  Og få nogle bud på, hvordan viden om læsning bedre kan komme i spil i skolernes daglige arbejde.

Udgivelsesår: 2005
ISBN: 87-7958-254-0
Opdragsgiver: EVA
Download