RAPPORT

Matematik på grundskolens mellemtrin - skolernes arbejde med at udvikle elevernes matematikkompetencer

Evalueringen vurderer arbejdet med at udvikle elevernes matematikkompetencer i grundskolen med særlig fokus på mellemtrinnet. Den afdækker skolernes arbejde for at omsætte bestemmelserne om matematik i Fælles Mål til konkret undervisning og til kompetencer hos børnene.

Udgivelsesår: 2006
ISBN: 87-7958-297-4
Download