Rapport

Mellemformer: Inkluderende læringsmiljøer i folkeskolen

Rapporten kaster lys over tre forskellige måder at organisere arbejdet med inkluderende læringsmiljøer på i de såkaldte mellemformer, hvor elever, der er visiterede til specialundervisning eller specialpædagogisk støtte, modtager undervisning sammen med ikke-visiterede elever. I undersøgelsen har EVA lavet en dybdegående kvalitativ analyse af tre udvalgte case-skolers praksis, og den afdækker fx, hvordan mellemformerne opleves af børn og voksne, og hvilke muligheder og begrænsninger der er ved dem.

Udgivelsesår: 2022
ISBN: (www) 978-87-7182-622-7
Hent udgivelse