Artikel

Nye redskaber fra EVA giver lærere mulighed for at udvikle deres undervisning

08/02 2022

EVA har udviklet tre nye redskaber til den fagligt nysgerrige lærer eller det fagligt nysgerrige lærerteam, som kan bruge det til at reflektere over og udvikle undervisningen. Redskaberne giver mulighed for at inddrage både kollegaers og elevers perspektiver på undervisningen. Redskaberne er udviklet i samarbejde med lærere, og EVA håber på endnu flere input fra lærere, når redskaberne kommer i brug, så det kan videreudvikles.  

Tre centrale elementer i god undervisning

Redskaberne tager udgangspunkt i EVA’s vidensnotat Elementer i god undervisning og har fokus på nogle af de elementer, der kan være med til at skabe en god undervisning. Redskaberne har fokus på tre hovedområder, som har stor betydning for kvaliteten af undervisningen, nemlig læringsmiljøet, interaktion i undervisningen samt struktur og organisering af undervisningen.

”Vi ved fra forskningen, at særligt disse elementer spiller en stor rolle i undervisningen inden for det almendidaktiske område, og dermed i at gøre undervisningen god. Derfor har vi udviklet redskaberne på en måde, som gør det let at stille skarpt på et eller flere af disse elementer. På den måde kan lærere og lærerteams blive klogere på deres egen undervisningspraksis, både ift. hvad der fungerer godt, og ift. hvad der kunne fungere bedre og udvikle der, hvor de finder behov for det,” fortæller projektleder Jesper de Hemmer Egeberg.

Få elevers og læreres perspektiver

De tre redskaber er bygget ens op og består dels af et spørgeskema til eleverne og dels af en guide til kollegial observation. Spørgeskemaet og observationsguiden kan bruges hver for sig eller sammen. Redskaberne kan give et værdifuldt indblik i, hvordan undervisnin­gen tager sig ud fra hhv. elevers og kollegaers perspek­tiver og give anledning til fælles refleksion, som kan være afsæt til udvikling af undervisningen. Redskaberne er rettet mod det højere mellemtrin og udsko­lingen og egner sig bedst til de store fag som dansk og matematik.

Udviklet i samarbejde med lærere

I tilblivelsesprocessen har EVA fået input fra en række lærere, som også har vist stor interesse for at prøve redskaberne af  rundt om i landet, når muligheden igen byder sig.

”Det var vigtigt for os at have lærerne med helt inde i maskinrummet i udviklingen af redskaberne, da det selvfølgelig er vigtigst, at det er anvendeligt og meningsfuldt for dem” fortæller Jesper de Hemmer Egeberg.

”Vi har lavet nogle redskaber til udvikling af undervisningen, der er solidt funderet i forskning, og som samtidig er anvendelsesorienterede og nemme at gå til. De lærere, som har hjulpet os med at udvikle redskaberne, har bidraget med vigtige pointer i forhold til at få redskaberne til at fungere bedst muligt ude i klasselokalerne.”

EVA vil gerne have feedback på redskaberne

Selvom vi allerede har fået en hel del input til redskaberne fra både lærere og elever, så har Corona gjort det vanskeligt at afprøve redskaberne for alvor ude i praksis. EVA ønsker sig derfor fortsat input i form af erfaringer, fra lærere der har brugt redskaberne.

”Nu skal redskaberne ud at leve blandt lærere og elever, og vi er meget spændte på at høre, hvordan de bliver brugt. Vi har oprettet en side, hvor man kan sende feedback direkte til os, så vi kan bruge de erfaringer lærere og teams gør sig med redskaberne til at videreudvikle dem, så de bliver endnu mere relevante og brugbare”, afslutter Jesper de Hemmer Egeberg.

Feedback kan sendes direkte til EVA her