Rapport

Øget motivation og reduktion af fravær

Skolefravær kan have stor betydning for elevers skolegang og generelle trivsel både på kort og på lang sigt. Denne rapport bidrager med viden om, hvordan kommuner og skoler arbejder med fravær hos folkeskolens udskolingselever og beskriver konkrete indsatser til at håndtere fravær.

Udgivelsesår: 2022
ISBN: (www) 978-87-7182-626-5
Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet
Hent udgivelse