Projekt

Opfølgning på inklusionseftersynet

Projektleder

Signe Mette Jensen

Chefkonsulent
+45 35 25 66 36

EVA har gennemført en erfaringsopsamling på initiativet Opfølgning på inklusionseftersynet for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK). Opsamlingen består foruden en rapport af hhv. to podcastepisoder, en film samt tre inspirationsmaterialer.