Rapport

Opfølgning på inklusionseftersynet - en erfaringsopsamling

Denne rapport præsenterer en opsamling på erfaringerne med satspuljeinitiativet Opfølgning på inklusionseftersynet. Det er hensigten, at rapporten kan inspirere almen- og specialskoler samt kommuners arbejde med udvikling af inkluderende læringsmiljøer. Foruden rapporten er der produceret to podcastepisoder og en film, som formidler centrale erfaringer fra de involverede skoler og kommuner. Der er desuden udarbejdet tre korte inspirationsmaterialer, som indeholder eksempler fra skoler og kommuners konkrete praksis.

Udgivelsesår: 2021
ISBN: (www) 978-87-7182-468-1
Opdragsgiver: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK)
Hent rapport