KORTLÆGNING OG ANALYSE

Opkvalificering af lærere og pædagoger i folkeskolen

EVA har analyseret den aktuelle indsats med at opkvalificere lærere og pædagoger i folkeskolen. Analysen skal blandt andet danne grundlag for en effektiv udmøntning af de midler, der forventes afsat til en styrket kompetenceudviklingsindsats forud for folkeskolereformen.

Udgivelsesår: 2013
Opdragsgiver: Finansministeriet
Anden information: Analysen er gennemført af Rambøll Management Consulting og EVA i samarbejde med Niels Egelund og Jens Rasmussen.
Download