Kort fortalt

Opsummering af 'Elevernes læring og trivsel i grundskolen under covid-19-pandemien'

EVA’s undersøgelse indikerer, at knap to år med gentagne nedlukninger og genåbninger af grundskolerne som følge af covid-19-pandemien har haft negativ betydning for elevernes faglighed og trivsel.

Udgivelsesår: 2022
Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet
Hent udgivelse