Projekt

Ordblinde elever i folkeskolen

Kontakt

Lise Tingleff Nielsen

Områdechef
+45 20 72 49 17

Syv procent af eleverne på en folkeskoleårgang er ordblinde. Det svarer til, at der sidder en til to ordblinde elever i hver skoleklasse. Hvad siger forskningen om, hvordan man bedst understøtter ordblinde elevers læring og trivsel, og hvordan står det rent faktisk til med undervisningen af ordblinde elever i folkeskolen? Det undersøger EVA i et vidensnotat, som opsamler forskning på området samt en kortlægning af skolernes arbejde med ordblinde elever.