ARTIKELSAMLING

Organisering af en varieret skoledag - Tre eksempler fra skolernes praksis

Hvordan organiserer man bedst en længere og mere varieret skoledag? Det giver vi tre bud på. Læs om, hvordan tre skoler i Aarhus arbejder med teams som professionelle læringsfællesskaber, der bryder med den traditionelle skemalægning; få inspiration i en skoles arbejde med Meningsfuld Læring, og hør om en skoles arbejde med ”masterhold”.

Udgivelsesår: 2017
Opdragsgiver: Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet
Download