TEMA

Overgange fra grundskole til ungdomsuddannelse

Kontakt

Anne Sophie Madsen

Chefkonsulent
+45 2628 7393

Klar til ungdomsuddannelse - og hvilken? Vi samler her viden om og inspiration til skolers arbejde med uddannelsesparathedsvurderinger (UPV), og om elevers valg af ungdomsuddannelse, bl.a. hvad der skal til for, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse.

De unge er tidligt meget bevidste om det uddannelsesvalg, der venter dem, og de gør sig mange tanker om, hvad de vil. Bagsiden af medaljen er, at vi ser så mange unge opleve det som et pres

Anne Sophie Madsen, chefkonsulent, EVA

Rekruttering til erhvervsuddannelser