VIDENSNOTAT

Overgange mellem grundskole og ungdomsuddannelse

Projektleder

Mia Lange

Chefkonsulent
+45 4250 2542

I dette notat præsenterer vi en række fund fra centrale studier, der kan understøtte vejledere, lærere og ledelser i grundskolen og i ungdomsuddannelserne, når de arbejder med elevernes overgange fra udskolingen til ungdomsuddannelserne. 

Udgivelsesår
2017
Download