VIDENSNOTAT

Pædagogisk ledelse

I dette notat har vi udvalgt en række centrale forskningsfund, der fortæller om, hvordan lederen kan praktisere god pædagogisk ledelse, der understøtter elevernes læring – i grundskolen, på erhvervsskolen eller på gymnasiet.

Udgivelsesår: 2017
Opdragsgiver: Undervisningsministeriet
Download