VIDENSNOTAT

Pædagogisk ledelse

Projektleder

Mia Lange

Chefkonsulent
+45 4250 2542

I dette notat har vi udvalgt en række centrale forskningsfund, der fortæller om, hvordan lederen kan praktisere god pædagogisk ledelse, der understøtter elevernes læring – i grundskolen, på erhvervsskolen eller på gymnasiet.

Udgivelsesår
2017
Opdragsgiver
Undervisningsministeriet
Download