RAPPORT

Pædagogisk praksis i indskolingen - del 2

Kontakt

Thea Nørgaard Dupont

Seniorkonsulent
+45 2868 6450

Hvordan er indskolingens konkrete praksis i folkeskolen? Hvordan oplever eleverne deres skoledag? Og hvad motiverer dem i de læringsmiljøer, de møder i skolen? EVA har undersøgt den pædagogiske praksis i indskolingen, dvs. 0.-3. klasse.

Udgivelsesår
2017
ISBN
(www) 978-87-7182-036-2
Opdragsgiver
Undervisningsministeriet
Download