RAPPORT

Pædagogisk praksis i indskolingen - del 2

Hvordan er indskolingens konkrete praksis i folkeskolen? Hvordan oplever eleverne deres skoledag? Og hvad motiverer dem i de læringsmiljøer, de møder i skolen? EVA har undersøgt den pædagogiske praksis i indskolingen, dvs. 0.-3. klasse.

Udgivelsesår: 2017
ISBN: (www) 978-87-7182-036-2
Opdragsgiver: Undervisningsministeriet
Download