RAPPORT

Fra ikke-parat til parat

Hvordan har elevers uddannelsesparathed udviklet sig, efter at kommuner, skoler og Ungdommens Uddannelsesvejledning er begyndt at foretage uddannelsesparathedsvurderinger (UPV'er) af eleverne? 
EVA har undersøgt udviklingen i elevers uddannelsesparathed fra 2014/15 til 2016/17.

Udgivelsesår: 2017
ISBN: (www) 978-87-7182-044-7
Opdragsgiver: EVA
Anden information: Delvist finansieret af Undervisningsministeriet
Download