EVA undersøger

Praksisnær viden om den nye folkeskole

Kontakt

Ditte Nissen Storgaard

Chefkonsulent
+45 35 25 02 39

Få inspiration fra en række skoler, der har udviklet lokale løsninger på elementer i den nye folkeskole, bl.a. om didaktisk nytænkning, metoder til en varieret skoledag og ledelse af det pædagogiske læringscenter.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har bedt EVA om at understøtte en række udviklingsprojekter, som er støttet af Undervisningsministeriets pulje til lokal udvikling og etablering af praksisnær viden om den nye folkeskole. EVA holder en række temadage og udgiver inspirationsmateriale, som du finder nedenfor.