Tema

Professionelle læringsfællesskaber og teamsamarbejdet

Projektleder

Mikkel Bergqvist Rasmussen

Chefkonsulent
+45 51 94 68 62

I denne undersøgelse sætter EVA fokus på teamsamarbejdet i den danske folkeskole. Vi undersøger teamsamarbejdet ud fra en særlig optik, nemlig det teoretiske begreb professionelle læringsfællesskaber. Vi går helt tæt på, hvilke forudsætninger forskellige typer af teamsamarbejde (klasse-, årgangs-, afdelings- og fagteam) i praksis giver for, at lærerne kan udvikle og kvalificere undervisningen.