Artikel

Sådan kan I arbejde med kvalitet i jeres fritids- og klubtilbud

28/02 2019

Et nyt dialogværktøj hjælper jer til at stille skarpt på, hvad I som ledere og medarbejdere i et fritids- og klubtilbud gør godt, og hvad I gerne vil gøre bedre.

Der er særligt fire områder, I skal stille skarpt på, hvis I vil arbejde med kvaliteten i jeres fritids- og klubtilbud. Det viser en undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, der netop har udgivet et hæfte med dialogspørgsmål, som kan hjælpe jer med at få øje på, hvad I gør særlig godt, og hvad I gerne vil arbejde mere med. Få et indblik i, hvad det er en god idé at tale med hinanden om, her.

Kvalitetskendetegn #1: Børn og unge har gode sociale relationer og indgår i fællesskaber

Hvordan ser det ud hos jer? Overvej fx følgende:

  • Hvordan understøtter vores enkelte aktiviteter fællesskaber? Og det enkelte barns oplevelse af at være en del af fællesskabet?
  • Er der bestemte børn og unge, som vi oplever står uden for fællesskabet? Hvordan organiserer vi os i forhold til at få øje på dem?

Kvalitetskendetegn #2: Børn og unge har fri tid og medbestemmelse i hverdagen

Hvordan ser det ud hos jer? Overvej fx følgende:

  • Hvordan definerer vi fri tid hos os?
  • I hvilke situationer bliver vi udfordret med hensyn til at give børnene/de unge fri tid, set i forhold til det, vi gerne vil med vores tilbud og aktiviteter?

Kvalitetskendetegn #3: Medarbejderne indsamler og deler viden om børn og unges trivsel

Hvordan ser det ud hos jer? Overvej fx følgende:

  • Hvordan indsamler vi typisk viden om, hvordan børnene og de unge trives?
  • Hvad gør vi for at sikre, at ingen børn eller unge går under radaren?

Kvalitetskendetegn #4: Samarbejde med andre aktører og opsøgende arbejde
Hvordan ser det ud hos jer?

Overvej fx følgende:

  • Hvad ved vi om, hvordan forældrene oplever samarbejdet og kommunikationen?
  • Hvad fungerer særlig godt i vores samarbejde med andre aktører? Er der noget, vi gerne vil gøre anderledes?

Få mange flere spørgsmål, som I kan drøfte på jeres personalemøder eller i andre sammenhænge, hvor I vil sætte kvalitet på dagsordenen. Download hele hæftet her.