Notat

Sådan kan forvaltningen bedst støtte skolernes arbejde med ordblinde elever

I notatet undersøger EVA, hvordan kommunale forvaltninger kan støtte op om skolers arbejde med ordblinde elever. Notatet peger bl.a. på, at skolernes læsevejledere har brug for at kunne trække på en kommunal læsekonsulent, og at kommunale handleplaner har betydning for arbejdet med ordblinde elever.

Udgivelsesår: 2021
ISBN: (www) 978-87-7182-508-4
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut
Hent udgivelse