Notat

Sådan samarbejder skolerne med forældre til ordblinde elever

I notatet undersøger EVA, hvordan skolen kan understøtte samarbejdet med forældre til ordblinde elever. Notatet peger på, at skoleledelsen må sikre tydelige retningslinjer for forældresamarbejdet, at ordblinde elever og deres forældre har brug for en kontaktperson, og at forældrekurser er en vigtig del af arbejdet med ordblinde elever.

Udgivelsesår: 2021
ISBN: (www) 978-87-7182-509-1
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut
Hent udgivelse