RAPPORT

Særlige ressourcepersoner i folkeskolen

EVA har undersøgt, hvilken rolle særlige ressourcepersoner har i folkeskolen, dvs. lærere med en specialviden om et særligt område, fx læsevejledere, AKT-vejledere og it-vejledere. Vi sætter spot på nogle af deres dilemmaer og udfordringer, fx hvordan opnår de en hensigtsmæssig position på skolen? 

Udgivelsesår: 2009
ISBN: 978-87-7958-559-1
Opdragsgiver: EVA
Download