Rapport

Samarbejde mellem almen- og specialområdet - opfølgning på inklusionseftersynet

Rapporten har fokus på, hvordan skoler og kommuner arbejder med at skabe lokal praksisudvikling i relation til samarbejdet mellem almen- og specialområdet. Rapporten er en del af en større erfaringsopsamling om inklusionseftersynet, som EVA har gennemført for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK).

Udgivelsesår: 2021
ISBN: (www) 978-87-7182-471-1
Opdragsgiver: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), Danmarks Evalueringsinstitut
Hent udgivelse