Projekt

Samarbejde mellem forvaltning og skoleledelse

Kontakt

Lise Tingleff Nielsen

Områdechef
+45 20 72 49 17

Skoleforvaltningen og skoleledelsens samarbejde om elevernes læring og trivsel i folkeskolen er en kompleks størrelse, da forvaltningen både skal følge op på skolernes arbejde og samtidig skal understøtte skolernes eget handlerum. EVA går i undersøgelsen her tæt på den konkrete praksis i samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse  med det formål at kvalificere diskussioner og beslutninger om den måde, hvorpå forvaltning og skoleledelse samarbejder om elevernes læring og trivsel.