GUIDE

Samarbejde om elevernes læring og trivsel

Projektleder

Caspar Theut

Chefkonsulent
+45 9394 6854

Denne guide giver indblik i de centrale indsigter og udfordringer i samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse, og den formidler EVA’s anbefalinger til, hvordan samarbejdet kan styrkes.

Udgivelsesår
2017
ISBN
(www) 978-87-7182-088-1
Opdragsgiver
Danmarks Evalueringsinstitut
Download