Projekt

Samarbejde om inkluderende læringsmiljøer

Projektleder

Signe Mette Jensen

Chefkonsulent
+45 35 25 66 36

Forskning og evalueringer viser, at der er behov for at styrke lærere og pædagogers arbejde med og muligheder for at skabe inkluderende læringsmiljøer i grundskolen. Der efterlyses bl.a. praksisnær kompetenceudvikling, og vejledere med specialpædagogisk viden og kompetence kan være med til at udvikle undervisningen i en mere inkluderende retning.