inspirationskatalog

Hvordan samarbejder grundskoler med erhvervsskoler om undervisningen?

Hvordan giver vi unge i udskolingen mulighed for at prøve sig selv af i en anden kontekst end den, de kender fra grundskolen? I dette hæfte ser vi nærmere på, hvordan skole og kommune kan samarbejde med erhvervsuddannelser om konkrete undervisningsforløb, der bygger bro mellem grundskole og ungdomsuddannelse

Udgivelsesår: 2022
ISBN: (www): 978-87-7182-641-8
Hent udgivelse