RAPPORT

Samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse

Denne udgivelse ser på samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse på tværs af alle landets kommuner og bidrager med perspektiver på, hvad samarbejdet består i, og hvad udfordringerne handler om inden for de tre områder; data, sparring og indsatser. Udgivelsen giver også en række bud på, hvordan man kan styrke samarbejdets form og indhold – og i sidste ende elevernes læring og trivsel. Den henvender sig primært til forvaltningschefer og konsulenter på skoleområdet.

Udgivelsesår: 2019
ISBN: ISBN www: 978-87-7182-251-9
Opdragsgiver: EVA
Hent udgivelse
Bestil i trykt format hos Stibo Complete