RAPPORT

Samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse om elevernes læring og trivsel

Projektleder

Caspar Theut

Chefkonsulent
+45 9394 6854

I denne rapport præsenterer EVA en undersøgelse af samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse om elevernes læring og trivsel.

Udgivelsesår
2017
ISBN
(www) 978-87-7182-086-7
Opdragsgiver
Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)
Bestil i trykt format hos Rosendahl-Schultz
Download