VIDENSNOTAT

Skole-hjem-samarbejde

I dette notat præsenteres et overblik over, hvordan skolen kan videreudvikle skole-hjem-samarbejdet. 

Udgivelsesår: 2017
Download