VIDENSNOTAT

Skole-hjem-samarbejde

Projektleder

Mia Lange

Chefkonsulent
+45 4250 2542

I dette notat præsenteres et overblik over, hvordan skolen kan videreudvikle skole-hjem-samarbejdet. 

Udgivelsesår
2017
Download