RAPPORT

Skolers erfaringer med at anvende data

EVA har undersøgt, hvordan skoler arbejder med at anvende data som led i arbejdet med at følge elevernes læring og progression samt kvalificere undervisningen.

Udgivelsesår: 2017
ISBN: (www) 978-87-7958-990-2
Opdragsgiver: EVA
Anden information: Undersøgelsen er gennemført af EVA i samarbejde med SFI for Styrelsen for It og Læring, Digitaliseringsstyrelsen og KL. Den er et led i projektet Data om elevernes læring og progression, som gennemføres af et konsortium bestående af SFI, DPU, EVA og Center for Sundhedssamarbejde (AU).
Download