SEMINAR

Skoleudvikling med fokus på professionelle læringsfællesskaber

EVA står bag fire seminarer om skoleudvikling med fokus på professionelle læringsfællesskaber for A. P. Møller Fonden. Til seminarerne er der inviteret nøglepersoner fra kommuner, der deltager i fondsstøttede initiativer, der på hver deres måde har til formål at understøtte udvikling af professionelle læringsfællesskaber i bred forstand.

A. P. Møller Fonden lægger vægt på, at de erfaringer, som initiativerne giver anledning til, deles mellem deltagerne, og at de opsamles og formidles i en form, så alle landets skoler og kommuner kan drage nytte af dem.

De fire faglige seminarer danner derfor rammen for både erfaringsudveksling på tværs af initiativerne og for en systematisk vidensopsamling med henblik på en publikation med konkrete anbefalinger og eksempler vedrørende udvikling af professionelle læringsfællesskaber i Danmark.

På hvert seminar vil der deltage skoleforvaltninger, skoleledelser og ressourcepersoner fra cirka 10 kommuner fordelt på 4-5 andre initiativer.

Tilmelding

Nedenfor bedes du tilmelde dig og andre nøglepersoner fra kommunen, der også deltager ved seminaret, og angiv, hvilket seminar du er inviteret til.

Hav alle navne klar på de repræsentanter fra hhv. forvaltning, skoleledelse og pædagogisk personale, der skal deltage i seminaret, idet du tilmelder jer.

Det er vigtigt, at du kun tilmelder de personer/det antal personer, der er nævnt i invitationen, du har fået tilsendt. Såfremt du skulle ønske, at flere personer deltager, så kontakt endelig EVA's Thea Jørgensen på e-mail thj@eva.dk eller tlf. 3525 4623.

Svarfrister

Svarfrist for seminar 1 og 2 i november 2017 er 20. oktober 2017. Svarfrist for seminar 3 og 4 i marts 2018 er 2. februar 2018.

Tid, sted & forplejning

Seminarerne varer hver især en dag og holdes hhv. 21. og 28. november 2017 og 6. og 8. marts 2018. Alle dage fra kl. 9-17. 

Der vil være morgenmad, frokost samt en gå hjem-sandwich til seminarerne.

Seminar 1 den 21. november 2017 på Schæffergården, Jægersborg Allé 166, Gentofte er for: Frederikssund Kommune, Holbæk Kommune, Roskilde Kommune, Frederiksberg Kommune, Københavns Kommune, Egedal Kommune, Ringsted Kommune, Rudersdal Kommune, Rødovre Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Gladsaxe Kommune, Gentofte Kommune.

Seminar 2 den 28. november 2017, Koldkærgård Hotel & Konferencecenter, Agro Food Park 10, Aarhus, er for: Fredericia Kommune, Haderslev Kommune, Kolding Kommune, Svendborg Kommune, Brønderslev Kommune, Jammerbugt Kommune, Mariagerfjord Kommune, Langeland Kommune, Nordfyns Kommune, Middelfart Kommune, Randers Kommune, Aarhus Kommune.

Seminar 3 den 6. marts 2018 på Koldkærgård Hotel & Konferencecenter, Agro Food Park 10, Aarhus, er for: Billund Kommune, Hedensted Kommune, Horsens Kommune, Thisted Kommune, Vesthimmerlands Kommune, Syddjurs Kommune, Silkeborg Kommune, Hjørring Kommune, Frederikshavn Kommune, Læsø Kommune, Rebild Kommune.

Seminar 4 den 8. marts 2018 på Sørup Herregaard, Sørupvej 26, Ringsted, er for: Nordfyns Kommune, Næstved Kommune, Brøndby Kommune, Glostrup Kommune, Vallensbæk Kommune, Halsnæs Kommune, Odsherred Kommune, Holbæk Kommune, Vordingborg Kommune, Guldborgsund Kommune, Lolland Kommune, Bornholms Regionskommune.