Rapport

Specialpædagogisk kompetence i almenundervisningen

Denne rapport handler om, hvordan samarbejdet mellem lærere og vejledere med specialpædagogisk viden kan rammesættes, så det styrker skolernes arbejde med at skabe inkluderende læringsmiljøer.

Udgivelsesår: 2019
ISBN: (www) 978-87-7182-347-9
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)
Hent rapport
Bestil i trykt format hos Stibo Complete