RAPPORT

Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Folkeskolerne tilrettelægger i stigende grad specialundervisningen, så den foregår som en integreret del af den samlede undervisning. EVA under undersøgt, hvordan specialundervisningen spiller sammen med normalundervisningen i folkeskolen.

Udgivelsesår: 2007
ISBN: 978-87-7958-427-3
Opdragsgiver: EVA
Download