Notat

Statusevaluering af Teknologiforståelse gennem design og fabrikation

Kolding, Middelfart, Silkeborg og Vejle Kommuner arbejder i 2020-2024 med indsatsen ’Teknologiforståelse gennem design og fabrikation’.  A. P. Møller Fonden har bedt Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) om at evaluere kommunernes arbejde. Denne statusevaluering sætter fokus på: Kompetenceudvikling blandt pionerer, kolleger og ledere og på skolernes arbejde med indsatsen.

Udgivelsesår: 2023
ISBN: ISBN (www) 978-87-7182-651-7
Opdragsgiver: A.P. Møller Fonden
Hent udgivelse