Rapport

Systematisk elevfeedback i specialtilbud - opfølgning på inklusionseftersynet

Rapporten har fokus på, hvordan skoler og kommuner arbejder med systematisk elevfeedback i specialtilbud. Rapporten er en del af en større erfaringsopsamling på inklusionseftersynet, som EVA har udarbejdet for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK).

Udgivelsesår: 2021
ISBN: (www) 978-87-7182-472-8
Opdragsgiver: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), Danmarks Evalueringsinstitut
Hent udgivelse