Bilag

Tabelbilag til Kommunale rammer, PPR og pædagogers arbejde i grundskolen under covid-19-pandemien

Dette tabelbilag indeholder den spørgeskemaundersøgelse, EVA har gennemført i forbindelse med undersøgelsen af kommuners, PPR's og skolepædagogers erfaringer fra nedlukninger ifbm. covid-19-pandemien frem til februar 2021.

Udgivelsesår: 2021
ISBN: ISBN (www) 978-87-7182-541-1
Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet
Hent udgivelse