Projekt

TALIS 2018

Projektleder

Caspar Theut

Chefkonsulent
+45 9394 6854

På vegne af Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, gennemfører EVA sammen med Danmarks Statistik TALIS 2018 – OECD’s lærer- og skolelederundersøgelse.

TALIS er en forkortelse for Teaching And Learning International Survey og er OECD’s internationale undersøgelse af undervisningspraksis på grundskole- og ungdomsuddannelsesområdet. Mere end 40 andre OECD-lande deltager i undersøgelsen, som skal imødekomme et både internationalt og nationalt behov for viden om, hvordan grundlaget for god undervisning sikres.

Danmarks deltog også i TALIS i 2008 og 2013 og på Undervisningsministeriets hjemmeside kan du læse mere om både TALIS 2018 og de to foregående undersøgelser.  

Du kan også downloade den nationale rapport fra TALIS 2013 her eller læse mere om eller læse mere om undersøgelsens internationale perspektiver hos OECD:

Se mere om TALIS 2018 i den korte film:

TALIS

 

Hvad er i fokus for TALIS 2018?

TALIS 2018 skal tegne et billede af centrale forhold for lærere og skoleledere på grundskole- og ungdomsuddannelsesområdet, som kan understøtte den fortsatte udvikling og kvalitet af undervisnings- og læringsmiljøerne.

I 2018 har TALIS blandt andet fokus på:

  • Undervisningspraksis og holdninger til læring
  • Muligheder for kompetenceudvikling
  • Feedback og evalueringskultur
  • Jobtilfredshed
  • Skole- og læringsmiljø
  • Skoleledelse. 

Hvem deltager i TALIS 2018?

TALIS 2018 omfatter tre uddannelsesniveauer, der er defineret ud fra den internationale standardklassifikation for uddannelse (ISCED). I Danmark svarer uddannelsesniveauerne til grundskolens 0.-10. klasse samt erhvervsrettede og gymnasiale ungdomsuddannelser. Tilfældigt udvælges 400 grundskoler og 200 uddannelsesinstitutioner til at indgå i undersøgelsen. Hertil kommer yderligere 150 grundskoler, som er tilfældigt udvalgt til både at indgå i TALIS og PISA.

Danmark deltager således i alle internationale undersøgelsesoptioner for at få det fulde udbytte af undersøgelsens resultater.

Hvordan gennemføres TALIS 2018?

TALIS' hovedundersøgelse gennemføres fra marts til april 2018. Danmarks Statistik indleder kontakten til tilfældigt udvalgte grundskoler og uddannelsesinstitutioner fra oktober 2017, så en tilstrækkelig forberedelse af dataindsamlingen sikres.

Undersøgelsens resultater forventes offentliggjort i efteråret 2019.

I februar 2017 gennemførtes en forundersøgelse for at kvalitetssikre spørgeskemaerne og afprøve de tekniske procedurer omkring selve dataindsamlingen.

50 grundskoler og uddannelsesinstitutioner deltog i forundersøgelsen. Grundskoler og uddannelsesinstitutioner, som deltog i forundersøgelsen, kan ikke deltage i hovedundersøgelsen.

Hvem står bag TALIS 2018?

Bag TALIS 2018 står deltagerlandenes regeringer, OECD samt et internationalt projektkonsortium under ledelse af International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). I Danmark gennemføres TALIS 2018 af EVA og Danmarks Statistik på vegne af Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.