Rapport

Teamsamarbejde i folkeskolen. Kvantitativ analyse af teamsamarbejde med afsæt i viden om professionelle læringsfællesskaber

I denne undersøgelse går vi tæt på teamsamarbejdet i den danske folkeskole, som bliver undersøgt ud fra det teoretiske begreb 'professionelle læringsfællesskaber'. Du får ny viden om, hvilke forudsætninger forskellige typer af teamsamarbejde (klasse-, årgangs-, afdelings- og fagteam) i praksis giver for, at lærerne kan udvikle og kvalificere undervisningen.

Udgivelsesår: 2021
ISBN: ISBN (www) 978-87-7182-483-4
Hent udgivelse