Hæfte

Teamsamarbejdet og professionelle læringsfællesskaber. Inspiration til skoleledere

I dette hæfte får du et indblik i, hvad der karakteriserer professionelle læringsfællesskaber, og om teamsamarbejdet på jeres skole fungerer som et professionelt læringsfællesskab. 

Udgivelsesår: 2021
ISBN: www: 978-87-7182-474-2
Hent udgivelse