NOTAT

Uddannelsesparathed i 8. klasse

Notatet sætter fokus på de  ikke-uddannelsesparate unge i 8. klasse, og hvordan de oplever  uddannelsesparathedsvurderingerne. Notatet giver ledere, UU-vejledere og lærere indsigt i, hvad der karakteriserer de ikke-parate unge, og hvordan de oplever det forestående uddannelsesvalg.

Udgivelsesår: 2017
ISBN: (www) 978-87-7182-101-7
Opdragsgiver: EVA
Download