NOTAT

Uddannelsesparathed i 8. klasse

Projektleder

Anne Sophie Madsen

Chefkonsulent
+45 2628 7393

Notatet sætter fokus på de  ikke-uddannelsesparate unge i 8. klasse, og hvordan de oplever  uddannelsesparathedsvurderingerne. Notatet giver ledere, UU-vejledere og lærere indsigt i, hvad der karakteriserer de ikke-parate unge, og hvordan de oplever det forestående uddannelsesvalg.

Udgivelsesår:2017
ISBN:(www) 978-87-7182-101-7
Opdragsgiver:EVA
Download