projekt

Uddannelsesparathed i folkeskolen

Projektleder

Sita Michael Bormann

Chefkonsulent
+45 2420 6955

Find vores udgivelser om, hvordan ordningen med uddannelsesparathedsvurderinger (UPV'er) af de ældste elever fungerer. Få indsigt i de første erfaringer med ordningen, og hvorvidt UPV'erne bidrager til at nå målsætningen om, at 95 % af en årgang får ungdomsuddannelse.