Rapport

Uddannelsesvalget for unge med ikke-vestlig baggrund

Projektleder

Anne Sophie Madsen

Chefkonsulent
+45 2628 7393

EVA sætter i dette notat fokus på uddannelsesvalg blandt ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i 8. klasse. Hvad karakteriserer de unges tilgang til valget og deres oplevelser af valgprocessen set i forhold til unge med dansk baggrund?

Udgivelsesår:2018
ISBN:978-87-7182-230-4
Hent udgivelse